North-East Family Office


Vores mission

North-East Family Offices mission er at drage omsorg for familien og sikre dens materielle og etiske værdier til kommende generationers gavn og glæde. For at løse denne opgave har vi bygget et internationalt setup med betroede samarbejdspartnere i alle relevante markeder. Det gør os i stand til at varetage vores opgaver døgnet rundt.

Vores services

North-East Family Office er full service provider for familien og står til rådighed på alle områder. Derfor har vi valgt en åben og vidtspændende tilgang til det at opbygge et familiekontor, hvor vi, ud over den traditionelle investeringsorienterede tilgang, i lige så høj grad fokuserer på lægefaglige og corporate services og ”blødere” områder som personal services og velgørenhed. Vores succes skal måles på familiens tilfredshed og vores økonomiske resultater.


 • Personal services

  Vi rådgiver om og håndterer alle relevante opgaver for familien. Det er en af vores fremmeste opgaver at kunne hjælpe familien med personlige anliggender – store som små – med den rette balance mellem diskretion og loyalitet. Vi er klar til at hjælpe, når familien ønsker det.


 • Investering

  Vi sikrer en stabil vækst i de aktiver, vi er blevet betroet. Vores mål er at levere langsigtet formuevækst kombineret med et solidt fokus på kapitalbevarelse. Det gør vi med afsæt i en aktiv investeringsstrategi, der bygger på diversitet, gennemsigtighed og strategiske partnerskaber baseret på fælles interesser.


 • Velgørenhed

  Vi engagerer os i velgørenhed, fordi vi tager vores ansvar for mennesker og verden omkring os alvorligt. Vi rådgiver om og forvalter familiens praktiske og økonomiske engagement i velgørenhed.

Vores værdier er vores kompas

I North-East Family Office anerkender og respekterer vi de værdier, der var med til at gøre Winnie Liljeborg og Per Algot Enevoldens smykkevirksomhed til en global succes. Inspireret af deres bedrifter og etiske holdninger har vi udformet vores eget værdisæt. Værdisættet fungerer som ledetråd i alt, hvad vi gør – fra vores daglige arbejde og de langsigtede mål til hvordan vi behandler hinanden og hvordan vi løser store som små problemer.

Vores organisation er en levende organisme, som tilpasser sig verden omkring os. Derfor består North-East Family Office af en alsidig gruppe medarbejdere med forskellige kompetencer og erfaring, som alle dedikeret assisterer familien og hinanden med integritet og loyalitet.


 • Globalt udsyn

  Vi opererer på en international bane med respekt for andre kulturer og tænkemåder i en verden, der er i konstant bevægelse. Familiens oprindelige inspiration – at kombinere Nordens tankegang med Østens – afspejles både i familiekontorets navn, ånd og aktiviteter. Vi er repræsenteret i alle relevante markeder og er altid på udkig efter ny inspiration og viden.


 • Sammen er vi stærkere

  Partnerskaber er afgørende for vores måde at arbejde på. Vi lægger vægt på, at der er overensstemmelse mellem vores og vores samarbejdspartneres værdier og kultur. Fordelene og styrkerne ved partnerskaber bliver ofte flere og bedre over tid, og derfor skal de være baseret på fælles værdier og tage udgangspunkt i gennemsigtighed, gensidig tillid og interessefællesskab.


 • Tænk fremad

  Perspektiv er en af vores værdier, og den kommer måske tydeligst til udtryk i vores investeringshorisont, som rækker langt ud over de nuværende generationer. Derfor er vi ikke hæmmet af begrænsningerne ved en kortsigtet strategi – hverken i opbygningen af familiekontoret og dets aktiviteter, eller når vi træffer investeringsmæssige beslutninger. Vores løsninger tager hensyn til helheden og er bæredygtige langt ud i fremtiden.